PROTIVPOŽARNA I SIGURNOSNA VRATA

POGLEDAJTE NAŠU PONUDU

Image

PROTIVPOŽARNA VRATA

Zaštita od požara nužna je u nizu objekata i njen bitan dio čine specijalna vrata koja povećavaju sigurnost i funkcionalnost prostora. Protivpožarna vrata izrađuju se u čeliku ili aluminiju i drvena, požarne otpornosti 30 -120 minuta, te 30 - 90 minuta ondnosno 30 minuta.

ČELIČNA I ČELIČNA OSTAKLJENA

Čelični pocinčani lim krila debljine 1 mm te dovratnika debljine 2 mm uz hidraulički zatvarač za protivpožarna vrata s polugom u ostakljenoj ili ne ostakljenoj izradi čine ova čelična protivpožarna vrata vrhunskom zaštitom od požara i potencijalne štete uzrokovane požarom. Čelična vrata moguće je izraditi u dvokrilnoj ili jednokrilnoj varijanti, kao i zaokretna vrata

Image
Image
ALUMINIJUMSKA I ALUMINIJUMSKA OSTAKLJENA

Osnovna nosiva konstrukcija aluminijskih vrata za objekte izrađena je od čeličnih cijevi. Protupožarna izolacijska obloga aluminijskih vrata, kao i završne obloge od tipskog aluminijskog profila ili drvene obloge 70 i 104 mm postavljaju ova vrata u požarnu klasu otpornosti tipa T-30, T-60 i T-90. Izradjuju se u dvokrilnoj ili jednokrilnoj varijanti, kao i zakretna vrata.

Image
Image
DRVENA PROTIVPOŽARNA VRATA

Drvena vrata- su potpuno drvena, i izrađena od specijalnih materijala namenjenih visokoj otpornosti od požara sa oznakom T30, kao i posebnoj zvučnoj izolalciji od 30 50 dBL (decibela), a u skladu sa vašim potrebama. Obostrano furnirana i finalno obrađena po najsloženijim zahtevima. Ovim sistemom dobijate vrata vrhunskog kvaliteta i dizajna izrađena po svim zahtevima Evropskih normi za bezbednost.

Image
Image
DIMONEPROPUSNA VRATA

Dimonepropusna vrata koja ne propuštaju dim izrađuju se u aluminiju ili čeliku. Jednokrilna ili dvokrilna u ostakljenoj varijanti certificirana su kao tipski proizvod po važećoj normi što ih čini visokokvalitetnim dimonepropusnim vratima. Iskustvo i kvalitet ovih vrata preporuka su za sve objekte koji zahtijevaju visoku razinu(mjeru) sigurnosti i zaštite.

Image
PROTIVPROVALNA (SIGURNOSNA) VRATA

Protivprovalna(sigurnosna) vrata izrađuju se neostakljena i jednokrilna. Kod protivprovalnih(sigurnosnih) vrata preporuka je izrada u provalnoj klasi 3 ili provalnoj klasi 4 sa ugrađenim Mul-t-Lock okovom ili sigurnosnim protivprovalnim okovima KL1 ili KL4 protivpožarne otpornost 30 - 90 minuta radi maksimalne zaštite. Kvalitetna protivprovalna vrata neizostavan su dio svakog objekta, ustanove ili stana koji zahtjeva vrhunsku sigurnost.

Image
Image
Image
ZVUČNO IZOLOVANA VRATA
Image

Vrata protiv buke imaju iznimnu otpornost na zvuk i zvučnu izolaciju. Izradjena od pocinčanog lima, jednokrilna ili dvokrilna - ova vrata izoluju buku i u najzahtjevnijim uslovima. Debljina krila od 62 mm, odnosno furnirana 70 mm neće propustiti niti jedan šum.

NEPROBOJNA VRATA
Image

Neprobojna vrata čelične ili aluminijske izrade imaju balističku otpornost klase 3 (Magnum 357). Neprobojna vrata s neprobojnim staklom klase balističke zaštite BR3 certificirano skladno normi EN 1063 vrhunska su balistička vrata maksimalne sigurnosti.

RENTGENSKA VRATA

Zaštita olovnim limom debljive 1 - 50 mm. Jednokrilna zaokretna ili klizna. Završna obrada plastifikacija, inox ili dekorativna obloga.

Image
Image
PROTIVPOŽARNO STAKLO
Image

Otporno protivpožarno staklo osigurat će svaki objekt od opasnosti širenja požara. Požarne otpornosti 30, 60, 90 i 120 minuta staklo za zaštitu od požara pruža maksimalnu sigurnost kancelarije i zgrada. Standardna proizvodnja dimenzija protivpožarnog stakla iznosi 103 x 204 cm za požarnost 30 -120 minuta, dok su maksimalne dimenzije proizvodnje 113 x 243 otpornosti 30 -90 minuta, i jos jumbo ploče u dimenzijama 113 x 290 cm za požarnost 30 i 60 minuta.