PREV&ING DOO PODGORICA

SAVJETNIK ZA BEZBJEDNOST

Svako preduzeće, čija je delatnost vezana za transport opasne robe u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, mora da imenuje jednog ili više Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, čiji se zadatak sastoji u tome, da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizilaze iz takvih aktivnosti, po lica, imovinu i životnu sredinu. Glavni zadatak Savetnika za bezbednost vezano za odgovornost rukovodioca preduzeća, je da za delatnost preduzeća pronalazi odgovarajuća sredstva, načine i odgovarajuće mere za primenu važećih odredbi, pod optimalnim uslovima bezbednosti, radi olakšanog sprovođenja delatnosti. Savetnik za bezbednost mora posedovati važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti za drumski transport. Sertifikat se izdaje od strane nadležnog organa ili tela koje je za tu svrhu ovlastila Ugovorna Strana.

OBUKA PO ADR-U

VOZAČI : lica koja obavljaju poslove prevoza kao vozaci motornih vozila kojima se prevozi opasna roba. Neophodno je da imaju najmanje 18 god. i da su stručno osposobljeni za prevoz opasne robe odnosno da imaju položen “ADR ispit”. Normalno, moraju da imaju i odgovarajuće vozačke kategorije (A,B,C,E) što je ispunjenje uslova iz drugih- opštih propisa za vozače. Ispit ne mogu da polažu samo vozači sa probnom vozačkom dozvolom. RUKOVAOCI : oni koji rade na utakanju i/ili istakanju, utovaru i/ili istovaru, pretakanju, skladištenju, prometu i uopšte manipulišu opasnim materijama. Neophodno je da su stariji od 18 god. i da su stručno osposobljeni za te poslove. RUKOVAOCI se pripremaju i polažu ispit prema posebnom programu koji obuhvata osnovni program i specijalistički program za materije određene klase sa kojima rukuju. Na osnovu ispita i pokazanog poznavanja osnovnih elemenata u rukovanju opasnim materijama dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti za rukovanje opasnim materijama Klase…..(zakoju se polaže). Stručno osposobljavanje RUKOVAOCA, ispit i izdavanje Potvrde o osposobljenosti realizuje Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe o čemu vodi evidenciju i svake dve godine obavlja obnovu znanja sa izmenama nastalim u tom periodu.

Copyright @2018 PREV&ING DOO PODGORICA | Powered by IT OPS